Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Oct 25, 2022

Hur kan vi ta oss an de komplexa hållbarhetsfrågor vi står inför? Vi samtalar med John Holmberg, som ger oss flera konkreta tips och råd om hur vi kan hantera komplexa frågor.

Medverkande: John Holmberg, professor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 84...


Oct 11, 2022

I avsnittet ges en valanalys med fokus på kommun- och regionvalen. Samtalet fokuserar på frågor om valdeltagande, vilka partier som ökat respektive minskat, var partierna har sina starkaste fästen, hur det gått för de så kallade lokala partierna och hur förutsättningarna ser ut för att bilda styren i...


Oct 6, 2022

I avsnittet samtalar vi om hur en process för uppskalning kan påverka andra projekt och samhällsutvecklingen i stort. Hur strategiska mål kan stödja ett nytt arbetssätt. Kan resultaten av Hållbarhet blir Standard bli en del i styrning och ledning?

Medverkande: Lisa Einarsson, Projektledare Stockholm...


Oct 5, 2022

I avsnittet för städerna Stockholm, Göteborg och Malmö en dialog kring hur de tillsammans med IVL utvecklat och testat ett verktyg i syfte att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö som en del i projektet Hållbarhet blir standard.

Medverkande: Per...


Oct 4, 2022

I avsnittet berättar forskare om samverkans betydelse i arbetet med hållbara innovativa lösningar såväl mellan medarbetare som mellan olika styrlogiker, som en del i projektet Hållbarhet blir standard.

Medverkande: Berit Balfors, Professor KTH, Peter Wiborn, AP4 Ledare Miljöförvaltningen Stockholms stad,...