Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Nov 22, 2022

Hur påverkas kommunerna i Ukraina av kriget och vad kan svenska kommuner bidra med. Magnus Liljeström på SALAR-International ger oss en direktrapport om läget och en beskrivning av betydelsen av en fungerande lokal nivå när kriget kommer.

Medverkande: Magnus Liljeström, SALAR International

Samtalsledare: Anders...


Nov 17, 2022

I detta avsnitt samtalar vi om mänskliga rättigheter i förhållande till Sveriges medlemskap i EU.

Medverkande: Malin Looberger, Internationella sektionen, SKR, och Cecilia Berglin, Sektionen för styrning och verksamhetsutveckling, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.


Nov 16, 2022

I detta avsnitt samtalar vi om hur en god och rättssäker förvaltning bidrar till att de mänskliga rättigheterna i högre grad uppfylls.

Medverkande: Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist, SKR, och Cecilia Berglin, Sektionen styrning och verksamhetsutveckling, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion...


Nov 15, 2022

I avsnittet samtalar vi om hur Barnkonventionen kan tillämpas för att bland annat säkerställa barnets rätt till skydd och säkerhet.

Medverkande: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, SKR, och Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.


Nov 14, 2022

I detta avsnitt samtalar vi om hur kommuner och regioner kan förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Medverkande: Renée Andersson från SKR:s kvinnofridssatsning, Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.

En textversion publiceras inom kort.