Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Mar 21, 2023

De förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunniga. I avsnittet har vi ett samtal om den kommunala revisionen, som ofta kallas ett lokalt, demokratiskt kontrollinstrument.

Medverkande: Tutti Johansson Falk, ordförande för revisionen i Landskrona kommun, Lena Salomon, sakkunnig på PwC samt Anna...


Mar 7, 2023

I detta avsnitt får vi möta forskare från Umeå Universitet som berättar om sin studie av kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd. Studien är en enkätstudie som fångar upp kommunens representanter och civilsamhällesrepresentanter. Under samtalet tar vi upp vilka är det som deltar i råden, hur de ser...


Feb 21, 2023

Jörgen Johansson berättar om en studie där kommuner som har valt alternativa lösningar för att formera sin politiska organisation har studerats.

Medverkande: Jörgen Johansson, Universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborg, Martin Lidhamn, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR 


Feb 7, 2023

Sociala företag är ett nytt begrepp som vi beskriver i dagens avsnitt. Vi får exempel från Härjedalens- och Hudiksvalls kommun som tagit sig an sociala företag utifrån olika utgångspunkter.

Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR. Malin Elmerstig, utvecklingsstrateg, Härjedalens...


Jan 24, 2023

Anders Teljebäck berättar om läget i utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner. Du får ta del av några exempel på försök utredningar som kommer att följa det kommande året.

Medverkande: Anders Teljebäck, särskild utredare i försverksamhetskommittén, Björn Kullander, SKR

Samtalsledare:...