Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Dec 19, 2023

I Borås stad har de infört så kallat ortsråd i de fyra större serviceorterna med omland. Susanne Karlsson berättar om hur kommunen och ortsråden samverkar kring lokal utveckling.

Medverkande: Susanne Karlsson, utvecklingsledare, Borås Stad
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR


Dec 5, 2023

I detta avsnitt får du följa med på ett samtal med Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, där vi reflekterar över hur det ekonomiska läget för kommuner och regioner påverkar demokratin och varför det är bra med en välfärdsmodell med stark regional och lokal förankring.

Medverkande: Annika Wallenskog,...


Nov 21, 2023

I planprogrammet i Klagshamn, Malmö kommun, tillsatte de resurser för en tidig dialog med medborgarna i det aktuella området. 

Medverkande: Marléen Engström och Steffanie Esse strateger vid stadsbyggnadskontoret, Malmö kommun. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.


Nov 7, 2023

I dagens avsnitt utvecklar Nazem Tahvilzadeh, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, innehållet i sin forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

Medverkande: Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent 
i statsvetenskap vid Södertörns...


Oct 24, 2023

I en ny rapport från Statskontorets får vi mer kunskap om förekomsten av korruption, vilka riskområden och riskfaktorer som finns samt hur man kan förebygga korruption i kommuner och regioner.

Medverkande: Johan Mörck, utredare, Statskontoret, Cecilia Berglin, SKR
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR