Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Nov 21, 2023

I planprogrammet i Klagshamn, Malmö kommun, tillsatte de resurser för en tidig dialog med medborgarna i det aktuella området. 

Medverkande: Marléen Engström och Steffanie Esse strateger vid stadsbyggnadskontoret, Malmö kommun. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.


Nov 7, 2023

I dagens avsnitt utvecklar Nazem Tahvilzadeh, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, innehållet i sin forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

Medverkande: Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent 
i statsvetenskap vid Södertörns...


Oct 24, 2023

I en ny rapport från Statskontorets får vi mer kunskap om förekomsten av korruption, vilka riskområden och riskfaktorer som finns samt hur man kan förebygga korruption i kommuner och regioner.

Medverkande: Johan Mörck, utredare, Statskontoret, Cecilia Berglin, SKR
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR


Oct 10, 2023

V-Dem institutet berättar om sin senaste undersökning av tillståndet för demokratin på landsnivå. Den visar en nedgång de senaste 10 åren för att nu vara tillbaka på 1986-års nivå. Idag lever 72% av världens befolkning i autokratier.

Medverkande: Martin Lundstedt, forskare vid V-Dem institute, Göteborgs...


Sep 26, 2023

Din idé är en medborgarbudget som riktar sig till unga. De får skicka in förslag på en aktivitet eller ett evenemang för unga, och sedan får andra ungdomar rösta på vilket eller vilka av förslagen som ska genomföras.

Medverkande:
Annika Hedberg, social hållbarhetsstrateg och Aya El turk, projektledare i...