Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Jan 24, 2023

Anders Teljebäck berättar om läget i utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner. Du får ta del av några exempel på försök utredningar som kommer att följa det kommande året.

Medverkande: Anders Teljebäck, särskild utredare i försverksamhetskommittén, Björn Kullander, SKR

Samtalsledare:...


Jan 10, 2023

I alla verksamheter där det finns möjlighet att komma över pengar finns det välfärds-brottslighet. För att upptäcka förekomsten av denna brottslighet är det viktigt att följa upp verksamheter bland annat utifrån de avtal som tecknats.

Medverkande: Sara Persson, brottsförebyggande...