Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Apr 20, 2023

I Karlstad kommun har alla elever i förskola och grundskolan möjlighet att lämna in förslag på hur kommunen ska utveckla sitt klimatarbete 

Medverkande: Johan Sjövall, utbildningschef för grundskola och Klara Perhamre, miljöstrateg i Karlstads kommun

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 


Apr 19, 2023

Kommun- och regionvalen skiljer sig på flera sätt från riksdagsvalet. Fler personer har rösträtt, fler partier är representerade, olika styren bildas och många röstar på ett annat parti än i riksdagsvalet. I avsnittet ger SKR en analys av väljarna, de folkvalda, vilka styren som bildats och vilka partier som...


Apr 18, 2023

SKR erbjuder kommuner och regioner en grundutbildning för fullmäktigeförsamlingar efter valet 2022. I avsnittet berättar medarbetare från Demokratisektionen om uppdraget från SKR:s styrelse, upplägget samt om erfarenheterna efter att i en fjärdedel av kommunerna och regionerna har genomfört...


Apr 4, 2023

Välfärdsbrottslighet i regionerna omfattar allt från oseriösa aktörer som överutnyttjar systemet till rena brott som bedrägerier eller läkemedelsrelaterad brottslighet. Vad krävs för att upptäcka denna brottslighet, vilka verktyg finns att använda och vilka verktyg som skulle behövas.

Medverkande: Linnea...