Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

May 7, 2024

I veckans avsnitt träffar vi forskaren Stina Hansson och pratat om tillit. Hon beskriver hur forskningen ser på tillit och hur en kommun eller region bör agera för att öka tilliten. Det relationella perspektivet innebär att relationen behöver vara ömsesidig mellan det offentliga och individen för att tillit...


Apr 29, 2024

I det här avsnittet diskuterar vi betydelsen av god samhällsstyrning på lokal nivå, samt hur vi i Sverige kan dela med oss av erfarenheter och kunskap till andra länder genom SALAR Internationals insatser.

Medverkande: Ryan Knox, Vd. SALAR International
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 


Apr 9, 2024

I detta avsnitt pratar vi om Artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på demokratiska värden, vi lyfter fram vikten av transparens och vad det innebär när det kommer till AI.

Medverkande: Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC), Cecilia Ramqvist, handläggare...


Apr 2, 2024

Den konsultationsskyldighet som gäller sedan den 1 mars 2024 berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner. SKR:s förbundsjurist Helena Linde medverkar i avsnittet och berättar mer om vad som gäller och hur lagen kan tillämpas.

Medverkande: Helena Linde, förbundsjurist, SKR, Love Edenborg och Cecilia...


Mar 19, 2024

Det talas ofta om en global trend av polarisering mellan stad och land där allt från levnadsvillkor, känsla av tillhörighet, röstningsmönster hur man uppfattar demokratin skiljer sig stort mellan stad och land. Men hur ser det ut i Sverige? I detta avsnitt pratar vi med Richard Öhrvall som tillsammans med...