Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

May 21, 2024

Unga är engagerade i samhällsfrågor och vill vara med och påverka, men få upplever att de har tillräckliga kanaler för att delta i den lokala och regionala politiken. Arjeplogs kommun och Youth 2030 har gemensamt skapat möjligheter för unga att delta i den lokala utvecklingen. Genom ett fokus på ungas...


May 7, 2024

I veckans avsnitt träffar vi forskaren Stina Hansson och pratat om tillit. Hon beskriver hur forskningen ser på tillit och hur en kommun eller region bör agera för att öka tilliten. Det relationella perspektivet innebär att relationen behöver vara ömsesidig mellan det offentliga och individen för att tillit...