Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 14, 2020

I det här avsnittet är Elin Whilborg som är professor vid Linköpings Universitet med och pratar om digitaliserings effekter på demokratin. Hon menar det är en politisk utmaning att leda det digitala samhället när gränserna mellan det offentligt och privata blir suddigare. Medborgare och brukare kan få ta del av de gemensamma digitala resurserna som det offentliga står för, men det kan inte ske på samma vis som när vi köper en vara eller en resa. Hur kan man som förtroendevald upprätthålla de grundläggande värden i en allt mer digitaliserad värld och hur står vi upp för den välfärdsstat vi byggt? Det och mycket mer kommer vi att få höra vad forskningen säger om.

Medverkande är Elin Whilborg, professor i statsvetenskap och Anders Nordh, SKR

Samtalet leds av Lena Langlet, SKR

Tid: 30:02