Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 28, 2020

I veckans avsnitt pratar vi med Christine Feuk, SKR, om vad tillit och tillitsbaserad styrning är och hur man kan jobba med det. Kommuner och regioner behöver ha en god budget och behöver kunna följa upp mål och resultat. Hur mycket ska vi mäta och följa upp, och hur mycket av det behöver vi?

Med en tillitsbaserad styrning får också de som jobbar i verksamheterna vara med och beskriva hur vi ska kunna följa upp verksamheterna på bästa möjliga vis, vilket också ger oss möjligheten till en mer horisontell styrning där vi kan lära oss av varandra. Genom dessa samtal och denna kunskap bygger vi tillit. Tillit bygger kort sagt på relationer och att vi litar på att andra kan göra ett gott jobb.

Medverkande: Christine Feuk, SKR

Samtalet leds av Anders Nordh, SKR

Tid: 19.04 minuter