Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 12, 2020

Hur kan vi tillsammans med barn och unga prata om, praktisera och lära ur vad demokrati är? Vilka är de mjuka värdena bortanför kallelser, stadgar och möte?

Demokrati i skolan handlar om varje individs möjlighet att få inflytande, men också som kollektiv och att undervisningen genomsyras av ämnet. I veckans avsnitt pratar vi om demokrati i skolan tillsammans med Johan Lilly Gyberg från Skolverket och Jenny Gustavsson från Sveriges Elevråd SVEA.

Medverkande är Johan Lilly Gyberg, Skolverket, och Jenny Gustavsson Sveriges elevråd, SVEA

Samtalet leds av Malin Svanberg

Tid: 21:52