Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 26, 2020

Två av de saker som påverkat uppdraget som kommunalpolitiker mest de senaste åren är den ökade andelen förtroendevalda som är utsatta för hot och hat och det nya politiska landskapet, vad det innebär får du höra i avsnittet. Vi tar även upp hur SKR arbetar med dessa frågor och vad det innebär för ledande politiker. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan.

Medverkande: Christina Mattisson, Ordförande SKR:s demokratiberedning, Anna Gavell-Frenzel, Brottsförebyggande Rådet, och Martin Lidhamn, Handläggare SKR.

Samtalet leds av Nils Munthe, SKR.    

Tid: 22.55