Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jun 9, 2020

I vårens sista avsnitt av Podcasten Demokratiresan gästas vi av SKR:s ordförande Anders Knape. Vi pratar om vilka effekter en kris får på våra demokratiska processer och politiska beslut. Vi får också fundera på hur länge kan vi befinna oss i ett undantagstillstånd och hur kan vi ge utrymme åt en aktiv och levande politik på lokal och regional nivå samtidigt som vi behöver arbeta med det mest akuta? Samt hur se läget ut i Europa, hur har lokal demokrati klarat sig genom krisen där?

Medverkande: Anders Knape

Samtalet leds av: Anders Nordh och Lena Langlet, SKR

Tid: 20:26