Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Aug 25, 2020

I veckans avsnitt pratar vi om arbetet mot våldsbejakande extremism. Hur kan vi arbeta brett med frågan så att vi både förhindrar inträde i miljöerna och samtidigt underlättar utträde ur dem? Vi samtalar också om hur man kan agera som arbetsgivare när en upptäcker extremism, återintegrering vid avhopp samt om vilka rättsliga efterverkningar som finns om en begår exempelvis krigsbrott.

Medverkande: Jonas Trolle, Centrum mot våldsbejakande extremism.

Samtalet led av: Malin Svanberg, SKR

Tid: 22:36