Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 6, 2020

I veckans avsnitt pratar vi om de utmaningar som finns för att upprätthålla ett öppet och transparant demokratiskt samtal där alla kan delta. Hur kan vi tillsammans agera som motkraft så att ingen tystnar? Vi pratar med Carl Heat som varit ordförande den nationella kommittén om medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

Samtalet leds av Anna-Lena Pogulis, SKR

Tid: 29:15