Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 22, 2020

I veckan avsnitt pratar vi med Ale kommun som berättar om sitt arbete med Ale 360, en modell för att arbeta med komplexa frågor. Vad gör man som kommun när man till exempel upptäcker att sociala förutsättningar på verkar livslängden, och hur kommer det sig att förutsättningarna är så ojämlika?

Vi får också veta vad namnet ALE 360 står för och hur de använder sig av det konkret för att stärka demokratin och politiken.

Medverkande: Mikael Berglund, KSO Ale kommun, Monica Berglund, vice KSO Ale Kommun och Lena Langlet, SKR

Samtalet leds av: Lena Langlet

Tid: 26.58

Textversion avsnitt 30 (PDF)