Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 15, 2020

Uppsala är inte bara Sveriges fjärde största stad utan också en stor landsbygdskommun. De har valt att under fem år satsa på medborgarbudget som en del av sitt landsbygdsarbete. Vi kommer få höra mer om hur medborgarbudget skulle kunna vara ett sätt att förhindra stad och land att glider isär och hur man på så vis kan hålla det demokratiska samtalet levande inom en kommun oavsett var man bor.

Medverkande: Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun

Samtalet leds av: Malin Svanberg, SKR

Tid: 16:19

Textversion avsnitt 32 (PDF)