Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 14, 2021

I veckans avsnitt pratar vi om fem år av utbildning angående hot och hat mot förtroendevalda. SKR har utbildat fullmäktige i drygt 220 av Sveriges 310 kommuner och regioner från 2016-2020, och arbetet fortsätter även under 2021. Ett projekt som genomförs av SKR med stöd av regeringen. Tre utbildare reflekterar över hur kontexten i samhället förändrats under dessa fem år, och hur det påverkat vilka frågor som har varit i fokus och hur har det förändrats under dessa fem år.
Medverkande: Edward Andersson och Agneta Blom
Programledare: Anna-Lena Pogulis
Tid: 33:57