Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 9, 2019

I takt med att vi ställs inför allt fler komplexa problem ökar behovet av samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället, men det är inte helt enkelt alla gånger. I avsnittet samtalar Anders, Lena och Nils om aktuella frågor och vilka områden där vi ser att utvecklingen behöver ske. Inte minst en ökad systematik.

Medverkande: Nils Munthe och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Anders Nordh, SKL.

Tid: 24:28

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

Nästa avsnitt handlar om hur en region eller kommun kan involvera medborgarna via nätet.