Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 27, 2021

Trygghet har varit en väldigt prioriterad fråga hos oss i många år, säger Isabel Jansson, kommunikationsstrateg i Eskilstuna kommun. I veckans avsnitt tar vi upp vikten av ett strategiskt kommunikationsstöd vid medborgardialog i komplexa frågor. Eskilstuna deltar i SKR:s nätverk för medborgardialog med fokus på trygghet.

Medverkande: Rina Oord-Lundh och Isabel Jansson
Programledare: Anders Nordh, SKR 

Tid: 35:10