Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 7, 2021

SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. I detta avsnitt deltar Bo-Per Larsson, författare till rapporten, och Martin Lidhamn från SKR. De berättar om resultatet samt de dilemman som en organisation ställs inför vid val av politisk organisering.
Medverkande: Bo- Per Larsson, senior konsult, och Martin Lidhamn, SKR
Programledare: Nils Munthe, SKR
Tid: 32:47