Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 21, 2021

Idag samtalar vi utifrån två studier som FOI genomfört på uppdrag av SKR. De handlar om hur förtroendevalda omtalas på nätet samt vilka strategier som vi alla kan utsättas för i digitala miljöer. Det finns behov av att ta till sig information och kunskap och omsätta den i sitt eget handlande. En grund för de viktiga samtal som vi gemensamt behöver föra för att sprida kunskap, öka medvetenhet och därmed möjliggöra en respektfull dialog i det demokratiska samtalet.

Medverkande: Lisa Kaati, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI

Programledare: Anna Lena Pogulis, SKR

Tid: 24:36