Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Apr 23, 2019

I dag befinner vi oss allt större del av vår tid på internet, digitala tjänster och service är  en självklarhet för kommuner och regioner. Men hur kan vi även utveckla demokratin på nätet? Avsnittet handlar om att involvera medborgarna via internet, de kommunala webbsidorna och hur e-verktyg kan kombineras med fysiska möten.

Medverkande: Anders Nordh och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Nils Munthe, SKL.

Tid: 26:48

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.