Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Nov 2, 2021

I 50 avsnitt har det pratats om demokrati så nu gör vi ett par tillbakablickar till avsnitt och händelser vi minns lite extra. Hur gick det med ungas delaktighet och vad var det nya samhällskontraktet egentligen?

Medverkande: Malin Svanberg, Lena Langlet, Anders Nordh, Nils Munthe, SKR

Programledare: Kjell Eriksson, produktionsbolag Kjelleman

Tid: 36:56