Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Nov 16, 2021

I detta avsnitt samtalar vi med Bi Puranen som leder den svenska forskningen för World Values Survey där man också gör särskilda studier kring migranter, en grupp som sällan kommer med i forskningsstudier, deras röst hörs inte. Här berättar Bi om vad som framkommit i de studier som hittills gjorts i Sverige.

Medverkande: Bi Puranen, forskare och  Generalsekreterare vid World Values Survey

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 34:18