Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 14, 2021

#57 Medborgarbudget i Göteborg

I detta avsnitt uppmärksammar vi ett omfattande samverkans arbete i stadsdelen Lundby i Göteborg. Vi får höra mer om ett övergripande arbete ”Skola som arena” där många aktörer har samverkat för att stärka området ur ett demokratiskt perspektiv. Här har medborgarbudgeten ”Din idé” särskilt uppmärksammats med ett hedersomnämnande internationell av OIPD som årligen utser ”Best practice in participation”.

Medverkande: Victoria Trygg, utvecklingsledare demokrati, och Klara Andersson, processledare barn och unga samverkan Göteborgs Stad

Programledare: Nils Munthe

Tid: 28:35