Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 16, 2021

Tema Digitalisering:

Vi möter två regioner som har tagit sig an samverkan kring digitalisering på olika sätt, men med ett gemensamt mål, att utveckla samverkan mellan kommunerna i sina regioner. Kompetensfrågan lyfts fram som ett särskilt angeläget område att arbeta med både på kort- och lång sikt.

Medverkande: Magnus Leivik, ordförande digitaliseringsberedningen, Region Sörmland, Andreas Skoog och Lars Eriksson, samordnare digitalisering, Region Västerbotten.

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 32:30