Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 17, 2021

I avsnittet fokuserar vi på digitaliseringsarbetet i Knivsta kommun tillsammans med Åsa Spolander och Anette Ask. De berättar om möjligheter och utmaningar med samverkan med andra kommuner på strategisk och operativ nivå.

Medverkande: Åsa Spolander, digitaliseringschef och Anette Ask, verksamhetsutvecklare, Knivsta kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 28:15