Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 7, 2019

Mänskliga rättigheter är grundläggande värden i kommuner och regioners kärnuppdrag. I avsnittet pratar vi bland annat om vilka värden som skapas när vi ställer om till ett arbetssätt med rättighetsbäraren i fokus. Vi tar även upp grundprinciperna för rättighetsbaserat arbetssätt – hur verksamheter kan göra för att delaktiggöra och möta medborgarna för att främja jämlikhet och tillit.

Medverkande: Cecilia Berglin och Cecilia Ramqvist, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Malin Svanberg, SKL.

Tid: 20:51

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.