Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 20, 2021

Tema Digitalisering:
I detta avsnitt fokuserar vi på rollen som förtroendevald i arbetet med digitalisering tillsammans med Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall. Samtalet kretsar kring utmaningar och prioriteringar och de förtroendevaldas uppdrag att företräda medborgarna när verksamheter digitaliseras.

Medverkande: Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 19:20