Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Dec 21, 2021

Tema Digitalisering:
Vi samtalar med Cecilia Lejon, Mona Ekesryd och Anna Pegeleow från Värmdö kommun som berättar om hur de på ett systematiskt sätt arbetar med verksamhetsutveckling där man tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vi får också höra om deras arbete med kompetensutveckling.    

Medverkande: Cecilia Lejon, Kommundirektör, Mona Ekesryd, chef för HUB för vårt smartare Värmdö, Anna Pegelow, strateg, Värmdö kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 38:33