Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Jan 18, 2022

Tillsammans med Gunnar Wetterberg får vi en historisk tillbakablick på det lokala självstyret med start i medeltiden. Gunnar reflekterar över utvecklingen och ger motiv för ett fortsatt lokalt självstyre.

Medverkande: Gunnar Wetterberg, historiker, författare med mera

Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 62 (PDF)