Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 15, 2022

Anders Lidström förklarar det index för lokalt självstyre som tagits fram av en forskargrupp på uppdrag av Europeiska kommissionen. Indexet utgår från den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse och gör att det nu finns ett mått som är jämförbart mellan olika länder och över tid. Vi får också höra om Europarådets granskning av det kommunala självstyret i Sverige som äger rum under våren 2022.

Medverkande: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, Umeå Universitet, Björn Kullander, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 30:36