Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 21, 2019

I detta avsnitt pratar vi om medskapande och att involvera brukare i verksamhetsutveckling. Medskapande syftar till att verkligen förstå brukarens behov och utveckla verksamheten tillsammans med dem utifrån det. Hjärtevärmande exempel varvas med tips på praktiska metoder och vikten av att våga misslyckas. 

Medverkande: Malin Svanberg Sveriges Kommuner och Landsting och Sara Tunheden, Innovationsguiden Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Nils Munthe, SKL

Tid: 28:11

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

Nästa avsnitt handlar om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.