Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 13, 2022

Sociala företag är ett nytt begrepp som vi beskriver i dagens avsnitt. Vi får också exempel på hur en kommun kan göra affärer med sociala företag för att bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och breddad arbetsmarknad.

Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR, och Bente Sandström, enhetschef, Nordanstigs kommun.

Samtalsledare, Nils Munthe, SKR 

Textversion avsnitt 77 (PDF)