Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 3, 2022

I avsnittet samtalar vi om de utmaningar som finns med att arbeta för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar, så att lösningarna kan användas av fler.

Medverkande: Lisa Enarsson, Projektledare Stockholm Stad , Åsa Romson, Senior expert och forskare Svenska Miljöinstitutet (IVL), Katharina Luhr, Borgarråd Stockholm

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR.

Textversion avsnitt 79 (PDF)