Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 5, 2022

I avsnittet för städerna Stockholm, Göteborg och Malmö en dialog kring hur de tillsammans med IVL utvecklat och testat ett verktyg i syfte att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö som en del i projektet Hållbarhet blir standard.

Medverkande: Per Arne Nilsson, Miljöförvaltningen Malmö Stad, Petter Kjellgren, Miljöförvaltningen Göteborg Stad, Stina Stenquist, Trafikkontoret Stockholms stad, Jonas Sondal, Projektledare Svenska Miljöinstitutet (IVL)

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 81 (PDF)