Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 6, 2022

I avsnittet samtalar vi om hur en process för uppskalning kan påverka andra projekt och samhällsutvecklingen i stort. Hur strategiska mål kan stödja ett nytt arbetssätt. Kan resultaten av Hållbarhet blir Standard bli en del i styrning och ledning?

Medverkande: Lisa Einarsson, Projektledare Stockholm Stad, Christine Feuk , Expert kring styrning och ledning SKR, Helena Ulfsparre Familjebostäder.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 82 (PDF)