Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Oct 11, 2022

I avsnittet ges en valanalys med fokus på kommun- och regionvalen. Samtalet fokuserar på frågor om valdeltagande, vilka partier som ökat respektive minskat, var partierna har sina starkaste fästen, hur det gått för de så kallade lokala partierna och hur förutsättningarna ser ut för att bilda styren i kommuner och regioner.

Samtalet handlar även om vallokalsundersökningen. Den visar att trenden om röstdelning håller i sig då var tredje väljare har valt att rösta på olika partier i de olika valen. Den visar också att sjukvården och skolan var väljarnas viktigaste frågorna i valet 2022.

Medverkande: Björn Kullander och Martin Lidhamn, Demokratisektionen, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 83 (PDF)