Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Sep 17, 2019

Arbetet med Agenda 2030 berör oss alla. Det är på lokal nivå som många av målen måste förverkligas. Det är ett gemensamt ansvar från det globala till det lokala att arbeta för en hållbar framtid. Arbetet behöver göras på strukturell nivå men medborgarna behöver involveras om vi ska lyckas.

Tid:29:05

Medverkande: Katarina Sundberg, Ämnesråd på Miljödepartementet, Regeringskansliet

Samtalet leds av Nils Munthe.