Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Feb 7, 2023

Sociala företag är ett nytt begrepp som vi beskriver i dagens avsnitt. Vi får exempel från Härjedalens- och Hudiksvalls kommun som tagit sig an sociala företag utifrån olika utgångspunkter.

Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR. Malin Elmerstig, utvecklingsstrateg, Härjedalens kommun och Mikael Damberg, enheten för arbetsliv och försörjning, Hudiksvalls kommun.

Samtalsledare, Nils Munthe, SKR