Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Feb 21, 2023

Jörgen Johansson berättar om en studie där kommuner som har valt alternativa lösningar för att formera sin politiska organisation har studerats.

Medverkande: Jörgen Johansson, Universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborg, Martin Lidhamn, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR