Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 7, 2023

I detta avsnitt får vi möta forskare från Umeå Universitet som berättar om sin studie av kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd. Studien är en enkätstudie som fångar upp kommunens representanter och civilsamhällesrepresentanter. Under samtalet tar vi upp vilka är det som deltar i råden, hur de ser på sin roll och hur de upplever att råden fungerar. 

Medverkande: Anders Lidström och David Feltenius, Umeå universitet

Samtalsledare: Nils Munthe