Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 21, 2023

De förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunniga. I avsnittet har vi ett samtal om den kommunala revisionen, som ofta kallas ett lokalt, demokratiskt kontrollinstrument.

Medverkande: Tutti Johansson Falk, ordförande för revisionen i Landskrona kommun, Lena Salomon, sakkunnig på PwC samt Anna Eklöf, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR