Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


Mar 31, 2020

I detta avsnitt får vi höra Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet prata om det sociala kontraktet. Vad är det och varför behöver vi ett sådant? Hans menar att det behövs ett samtal mellan generationer och mellan medborgarna om hur vi  tillsammans skapar ett hållbart samhälle.

Frågor som berörs är: hur ska vi leva tillsammans, vilken framtid vill medborgarna ha tillsammans i en kommun och hur kan vi med hjälp av till exempel medborgardialog mobilisera medborgarna i att identifiera vilka komplexa samhällsutmaningar vi står inför?

Medverkande: Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet och Lena Langlet, SKR

Samtalet leds av Anders Nordh, SKR