Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR


May 10, 2022

Vikten av att alla får komma till tals

Brödtext: Vi samtalar med Elena Namli och Hans Abrahamsson om demokratins utmaningar och hur ett lokalt demokratiarbete gör det möjligt för fler att komma till tals genom medborgardialog.

Medverkande: Elena Namli, Professor i Teologisk etik vid Uppsala Universitet,  Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitetet, Nils Munthe, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 70 (PDF)