Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Mar 25, 2019

I detta avsnitt medverkar Bruno Kaufmann och Lena Langlet. De delar med sig av minnesvärda exempel på demokratiska processer ifrån jordens alla hörn, Bruno har som journalist rest jorden runt för att undersöka lokal demokrati. Lena har genom sitt arbete som på SKL mött många intressanta internationella exempel...


Mar 11, 2019

Allt fler kommuner och regioner världen över låter medborgarna vara med och direkt påverka budgeten. I detta avsnitt får du veta hur det går till och inspireras av svenska och internationella exempel.

Medverkande: Anders Nordh och Lena Langlet, handläggare på sektionen för demokrati och styrning, Sveriges...


Mar 6, 2019

Premiäravsnittet av Demokratiresan handlar om grunderna för arbetet med medborgardialog. Vi pratar om behovet av medborgardialog och bakgrunden till att SKL började sitt arbete. Du får också svar på några av de vanligaste frågorna, som till exempel varför säger vi medborgardialog och inte invånardialog?

Tid:...


Mar 5, 2019

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga.

I försnacket till SKL:s podcast Demokratiresan diskuteras varför SKL gör en podd om lokal och regional demokrati just nu och om hur det finns en tendens att ta demokratin för given.

Medverkande:...