Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Nov 21, 2023

I planprogrammet i Klagshamn, Malmö kommun, tillsatte de resurser för en tidig dialog med medborgarna i det aktuella området. 

Medverkande: Marléen Engström och Steffanie Esse strateger vid stadsbyggnadskontoret, Malmö kommun. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.


Nov 7, 2023

I dagens avsnitt utvecklar Nazem Tahvilzadeh, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, innehållet i sin forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

Medverkande: Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent 
i statsvetenskap vid Södertörns...