Preview Mode Links will not work in preview mode

Demokratiresan - en podcast från SKR

Apr 9, 2024

I detta avsnitt pratar vi om Artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på demokratiska värden, vi lyfter fram vikten av transparens och vad det innebär när det kommer till AI.

Medverkande: Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC), Cecilia Ramqvist, handläggare...


Apr 2, 2024

Den konsultationsskyldighet som gäller sedan den 1 mars 2024 berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner. SKR:s förbundsjurist Helena Linde medverkar i avsnittet och berättar mer om vad som gäller och hur lagen kan tillämpas.

Medverkande: Helena Linde, förbundsjurist, SKR, Love Edenborg och Cecilia...


Mar 19, 2024

Det talas ofta om en global trend av polarisering mellan stad och land där allt från levnadsvillkor, känsla av tillhörighet, röstningsmönster hur man uppfattar demokratin skiljer sig stort mellan stad och land. Men hur ser det ut i Sverige? I detta avsnitt pratar vi med Richard Öhrvall som tillsammans med...


Mar 5, 2024

Förtroendevalda kvinnor utsätts för 20 procent mer hot och hat än män, och hat och hot som drabbar dem är av en annan karaktär. Sandra Håkansson har forskat på hot och hat mot förtroendevalda och särskilt på skillnader mellan grupper. I detta avsnitt berättar hon om dessa skillnader och dess...


Feb 20, 2024

Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga de förslag som fått mest röster i en återkommande medborgarbudget.
Medverkande Kirsi Verkka, utvecklingschef, Helsingfors stad, Anders Nordh, SKR
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR